เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุงช.3 พัน.302 ร่วมพิธีรดน้ำศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 1600 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุงช.3 พัน.302 ร่วมพิธีรดน้ำศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพกุญชร อ.เมืองพิษณุโลก