ห้วงวันที่ 13 – 16 เม.ย. 61  จุดบริการประชาชน ช.3 พัน.302 อ.วังทอง ดำเนินช่วยเหลือประชาชน ที่สัญจรผ่านจุดบริการฯ

ห้วงวันที่ 13 – 16 เม.. 61  จุดบริการประชาชน ช.3 พัน.302 อ.วังทอง ดำเนินช่วยเหลือประชาชน ที่สัญจรผ่านจุดบริการฯ โดยการเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง เปลี่ยนใส่ยางอะไหล่และบอกเส้นทาง  บริเวณหน้าอำเภอวังทอง