เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 สนับสนุนยุทโธปกรณ์โครงการบรรพชาสามเณรถาคฤดูร้อน รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 สนับสนุนยุทโธปกรณ์โครงการบรรพชาสามเณรถาคฤดูร้อน รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ณ วัดพระศรีรัตนมหาตุวรมหาวิหาร