เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61 ช.3 พัน.302 นำคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพัก

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61 เวลา 1500 ช.3 พัน.302 นำคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพัก และเขตรับผิดชอบบริเวณที่พักอาศัยของกำลังพลเพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย