เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 61ช.3 พัน.302 ดำเนินการปลูกพันธุ์ผักพระราชทานเพิ่มเติมตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ บริเวณบ้านพักของกำลังพลนายสิบ

เมื่อวันที่ 8 เม.. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 ดำเนินการปลูกพันธุ์ผักพระราชทานเพิ่มเติมตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ บริเวณบ้านพักของกำลังพลนายสิบ