เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการวางท่อซีเมนต์บริเวณบ้านพักของกำลังพลนายสิบ บริเวณ ซอย 7

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 ดำเนินการวางท่อซีเมนต์บริเวณบ้านพักของกำลังพลนายสิบ บริเวณ ซอย 7