เมื่อวันที่ 7 เม.ย.61 กำลังพล ช.3 พัน.302 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา และทำความสะอาดภายในบริเวณวัด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.61 เวลา 0700 กำลังพล ช.3 พัน.302 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา และทำความสะอาดภายในบริเวณวัด วัดท่าหลวง และวัดบางคลาน อ.โพทะเล อ.เมืองพิจิตร