เมื่อวันที่ 12 เม.ย.61 พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.3 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 1430 พ..สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ..3 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน บริเวณหน้าอำเภอวังทอง