เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำผู้บังคับบัญชาพล.ท.พิศาล นาคพจญ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 1030 ..อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำผู้บังคับบัญชาพล..พิศาล นาคพจญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. และภริยา ณ บ้านพัก พล..พิศาลฯ