เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะเข้าเยี่ยมเยียนอาการ ส.ต.ทรงวุฒิ ดวงตากำลังพล ร้อย.ช.คมฯ ประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 1530 พ..อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะเข้าเยี่ยมเยียนอาการ ส.ต.ทรงวุฒิ ดวงตากำลังพล ร้อย.ช.คมฯ ประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์  ณ รพ.พุทธชินราช อ.เมืองพิษณุโลก