เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 เยี่ยมเยียนอาการ ส.ต.ทรงวุฒิ ดวงตา กำลังพล ร้อย.ช.คมฯ ประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 1530 พ..เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 เยี่ยมเยียนอาการ ส.ต.ทรงวุฒิ ดวงตา กำลังพล ร้อย.ช.คมฯ ประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์ รพ.พุทธชินราช อ.เมืองพิษณุโลก