เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ทำการตรวจบันทึกสมุดประวัติเครื่องมือช่าง

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61 เวลา 1030 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ทำการตรวจบันทึกสมุดประวัติเครื่องมือช่าง ตามคำแนะนำของคณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ช.21 ณ. โรงรถ ร้อย.นขต.ฯ ช.3 พัน.302