เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61  ช.3 พัน.302 จัดยุทโธปกรณ์สนับสนุนการเกี่ยวข้าวพื้นที่จำนวน 3 ไร่

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 จัดยุทโธปกรณ์สนับสนุนการเกี่ยวข้าวพื้นที่จำนวน 3 ไร่ ณ บริเวณแปลงนาบ้านพัก ซอย 1