เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 เจ้าหน้าที่จากโครงการธนาคารขยะดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล ภายในบ้านพักของกำลังพลฯ

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 61 เวลา 1400 ช.3 พัน.302 เจ้าหน้าที่จากโครงการธนาคารขยะดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล ภายในบ้านพักของกำลังพลฯ