เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบครูทหารใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 เวลา 0830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบครูทหารใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ