เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 เข้ารับโล่รางวัลดีเด่นโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 และป้าย Clean Food Good Taste

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 1000 ช.3 พัน.302 เข้ารับโล่รางวัลดีเด่นโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 และป้าย Clean Food Good Taste โดยมี พ.อ.วศะ อภิวัฒน์ เป็นผู้มอบฯ ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก