เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 เข้ารับการตรวจความพร้อม ชป.เคลื่อนที่เร็วชุดบรรเทาสาธารณภัย และชุดจุดบริการประชาชน ห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 1100 ช.3 พัน.302 เข้ารับการตรวจความพร้อม ชป.เคลื่อนที่เร็วชุดบรรเทาสาธารณภัย และชุดจุดบริการประชาชน ห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธาน ณ สนามหน้ากองบังคับการกองพัน