เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1 วัด

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1 วัด ณ วัดเนินมะคึก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก