เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลไปรับ สป. สาย ช.และถังดับเพลิง ที่ดำเนินการส่งซ่อม

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลไปรับ สป. สาย .และถังดับเพลิง ที่ดำเนินการส่งซ่อม จำนวน 9 รายการ ณ คลัง สป. สาย ช. พัน.สบร.23 บชร.3