เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า – ออก ของยานพาหนะบริเวณช่องทางหลัง

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 เวลา 1500 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า ออก ของยานพาหนะ โดยมียอดผู้ไม่มีบัตรผ่าน จำนวน 4 คัน บริเวณช่องทางหลัง ช.3 พัน.302