ห้วงวันที่ 3 – 4 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลทหารที่จะปลดประจำการ เข้ารับการอบรม และขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ห้วงวันที่ 3 – 4 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลทหารที่จะปลดประจำการ เข้ารับการอบรม และขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จัดโดย พล.พัฒนา 3 มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 28 นาย ผลการปฏิบัติ สอบผ่านทั้งหมด แบ่งเป็นรถยนต์ จำนวน ๑๙ นาย และรถจักรยานยนต์ จำนวน 18 นาย ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก