เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล จำนวน 13 นาย ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล กองบังคับการกองพัน