เมื่อวันที่ 30 มี.ค 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  พร้อมทั้งคณะนายทหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ พล.ต ศิลปานันต์ ลำกูล

เมื่อวันที่ 30 มี.ค 61 เวลา 1900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  พร้อมทั้งคณะนายทหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ พล.ศิลปานันต์ ลำกูล ณ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ