เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพล พลทหารกองประจำการ ประจำเดือน มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพล พลทหารกองประจำการ ประจำเดือน มี.ค. 61 โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  เป็นประธานฯ ณ ลานพื้นแข็งหน้ากองบังคับการกองพัน