เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 1500 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  โดยมี พล..ภาณุวัฒน์  เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธาน ฯณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร  ช.3