เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านนายทหารร่วมกิจกรรม ทภ.3 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 0830 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านนายทหารร่วมกิจกรรม ทภ.3 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา 29 มี.ค. 61 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก