เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิค และบาสโลบ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 1700 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิค และบาสโลบ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3