เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหาร,  แม่บ้านนายทหาร และนายสิบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหาร,  แม่บ้านนายทหาร และนายสิบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา 29 มี.ค. 61 โดยมี พล..วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานฯ ณ บริเวณลานพื้นแข็งด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก