เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า – ออก ของยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 เวลา 1530 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า ออก ของยานพาหนะ โดยมียอดผู้ไม่มีบัตรผ่าน จำนวน ๓ คัน บริเวณช่องทางหน้า ช.3 พัน.302