เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3 เข้ารับรางวัล ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 1100 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3 เข้ารับรางวัลผ่านการประเมิณหน่วยฝึกทหารใหม่ดีเด่น ผลัดที่ 2/60 ได้รับราวัลลำดับที่ 3 และเข้ารับรางวัลการสอบฝึกอบรมและทำคะแนนสอบภาคฤษฎีและปฏิบัติดีเยี่ยมเกี่ยวกับโรคลมร้อนได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช