เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 รับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช. จากคณะกิจการส่งกำลังบำรุงของ ช.21

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 1000 ช.3 พัน.302 รับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช. จากคณะกิจการส่งกำลังบำรุงของ ช.21 โดยมี พ.อ.ไวพจน์ พันธุ ผบ.ช.21  เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจ ณ โรงรถ ร้อย.นขต.ช.3 พัน.302