เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย เรื่องการใช้งานโปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 0909  พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย เรื่องการใช้งานโปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.3