เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วม พิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี  2561

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 1100  พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วม พิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี  2561 โดยมี พล..ภาณุวัฒน์  เหนียวแน่น ผบ.พลพัฒนา ๓ เป็นประธาน ณ ศูนย์นันทนาการฯ