เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลนายทหาร และนายสิบประจำเดือน มี.ค.61

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลนายทหาร และนายสิบประจำเดือน มี..61 โดยมี  พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ ณ ลานพื้นแข็งหน้ากองบังคับการกองพัน