เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 1700 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพลโดยจัดการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 11 คน ณ สนามฟุตบอล ด้านหน้ากองบังคับการกองพัน