ห้วงวันที่ 27 -28 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 จำกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3 เข้ารับการอบรมเรื่องโรคลมร้อน

ห้วงวันที่ 27 -28 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 จำกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3 เข้ารับการอบรมเรื่องโรคลมร้อน ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช