เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหาร และนายสิบร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหาร และนายสิบร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล 6 จังหวัดภาคเหนือตอนกลาง โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จว... ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.1