เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เตรียมการรับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช.

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 61 เวลา 1100 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เตรียมการรับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช. จากคณะกิจการส่งกำลังบำรุง ของ ช.21 ณ โรงรถ ร้อย.นขต..3 พัน.302