เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พลพัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล และคสช.

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 1200 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พลพัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล และคสช. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี พ.ต.ภูริทัต แก้วสว่าง วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ