วันที่ 23 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดโครงการอบรม และทดสอบกำลังใจ

วันที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 1500 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดโครงการอบรม และทดสอบกำลังใจ โดย ร..นายร้อยปั้นดาว มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 36 คน