เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพัก

เมื่อวันที่ 22 มี..61 เวลา 1500 พ..อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพัก และเขตรับผิดชอบบริเวณที่พักอาศัยของกำลังพล