เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เตรียมการรับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช.

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 เวลา 0930 พ..คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ..3 พัน.302 เตรียมการรับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช. จากคณะกิจการส่งกำลังบำรุง

ของ ช.21 ณ โรงรถร้อยเครื่องมือฯ และ โรงรถร้อย บก.