เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหารเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมส่งเสริม และขยายผลด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 เวลา 0830 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหารเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมส่งเสริม และขยายผลด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์ผลิต และกระจายพันธุ์สัตว์) อ.บ้านตาก จว...