เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล พลทหารเข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 เวลา 1800 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล พลทหารเข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ โดยมี พล..ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 ณ สโมสร ช.3