เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิก และบาสโลบ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 เวลา 1700 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิก และบาสโลบ โดยมี พ..หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3