เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 พล.ต.ภาณุวัตน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าเยี่ยมร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 จัดแสดงสินค้ากับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 เวลา  1130  พล..ภาณุวัตน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าเยี่ยมร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 จัดแสดงสินค้ากับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อ.วังทอง จว.พ.ล.