เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ได้นำผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 ร่วมออกแสดงสินค้ากับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 เวลา 1045 ช.3 พัน.302 ได้นำผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 ร่วมออกแสดงสินค้ากับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อ.วังทอง จว.พ.ล.