เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ เยี่ยมเยียนบุพการีของกำลังพลทุพพลภาพ จ.ส.อ.ทศพร เมืองพรวน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 เวลา 1120 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ เยี่ยมเยียนบุพการีของกำลังพลทุพพลภาพ จ.ส.อ.ทศพร เมืองพรวน สังกัด ร้อย.บก. .3 พัน.302  ณ บ้านพักของกำลังพลฯ