เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ  เยี่ยมเยียนบุตร และภรรยาของ ส.อ.ณรงค์ฤทธิ์ จงทอง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 เวลา 1100 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ  เยี่ยมเยียนบุตร และภรรยาของ ส.อ.ณรงค์ฤทธิ์ จงทอง  สังกัด ช.3 พัน.302  ร้อย.3 หลังจากคลอดบุตร  ณ บ้านพักของกำลังพลฯ