เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล ด้วยการแข่งขันฟุตซอล

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 เวลา 1600 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล ด้วยการแข่งขันฟุตซอล โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (1) เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตซอล ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ